Al lid? Klik dan hier voor de ledenpagina

Beterinbeleggen.nl

 

ValueFormula

 

Al ruim 15 jaar ben ik bezig de beleggingsgeheimen van ’s werelds beste belegger allertijden te ontrafelen. En niet zonder resultaat...

Benieuwd welke aandelen Warren Buffett vandaag zou aanschaffen?

(Als hij niet het probleem zou hebben 125 miljard dollar te moeten investeren...)

Al meer dan een halve eeuw achtereen laat Warren Buffett zien dat het mogelijk is de beurs structureel te verslaan. Zijn tijdloze inzichten zijn een must voor iedere serieuze belegger. En juist wanneer u minder dan Buffett’s 125 miljard dollar te beleggen hebt kunt u daarvan profiteren! Want, Buffett’s beleggingsstrategie werkt nog altijd...

Beste belegger,

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het toch mogelijk is dat beleggers als Warren Buffett de beurs jaar-in-jaar-uit weten te verslaan? Hoe het kan dat Buffett decennium-na-decennium vrijwel alle professoren versteld heeft laten staan van zijn uitzonderlijke resultaten op de beurs?

En... of het misschien toch niet handig zou zijn wat meer te weten over Buffett’s beleggingsstrategie? Immers, hij is niet voor niets ’s werelds beste belegger!

Bij Buffett zelf aankloppen heeft geen zin meer...

Als Warren Buffett inderdaad ’s werelds beste belegger allertijden is, is het dan niet slim om de beleggingen simpelweg aan Buffett zelf over te laten? Nee! Nu niet meer... Buffett kampt namelijk met een probleem, een heel groot probleem: meer dan 100 miljard dollar om te investeren...

Dit lijkt misschien op het eerste gezicht wat vreemd, maar rekent u even met mij mee. Buffett’s investeringsportefeuille bedraagt nu zo’n 125 miljard dollar. Wil een investering dus nog een beetje effect sorteren, dan zal deze toch al snel 2 miljard dollar moeten bedragen.

En om de beurskoers van een bedrijf niet al te veel te verstoren is een belang van 5% vaak wel zo’n beetje het maximaal haalbare... Dit betekent automatisch dat Buffett zich moet richten op bedrijven met een totale beurswaarde van meer dan 40 miljard Warren Buffettdollar.

Dit levert Buffett twee nadelen op: ten eerste geldt dat er simpelweg niet zoveel van zulke extreem grote bedrijven zijn. Ten tweede geldt dat deze enorme bedrijven door tientallen zo niet honderden analisten haarscherp in de gaten worden gehouden. Daardoor zijn zij vaak min of meer correct gewaardeerd. Van extreme over- of onderwaardering is hier nauwelijks sprake.

Buffett kan dus nog slechts investeren in een fractie van alle beursgenoteerde bedrijven die dan ook nog eens vrij correct gewaardeerd zijn. De hoge rendementen die Buffett in het verleden decennialang heeft weten te behalen hoeven we van hem dus eigenlijk niet meer te verwachten.

Daarvoor heeft Buffett nu simpelweg téveel geld ter beschikking. Hij is té groot geworden, té groot om nog van de échte koopjes op de beurs te kunnen profiteren (zie onderstaande figuur). En wellicht zonder er zelf bij stil te staan hebt u dus een aanzienlijk voordeel op de beurs ten opzichte van ’s werelds beste belegger!

Gemiddeld jaarrendement

FIGUUR 1: De Amerikaanse beursindex S&P 500 leverde tussen 1965 en 2015 een gemiddeld jaarrendement op van 9,9%. Warren Buffett realiseerde over deze periode een gemiddeld jaarrendement van 21,6%. Schaalnadelen maken dat de ‘outperformance’ van Buffett steeds kleiner wordt: het gemiddelde jaarrendement van Buffett tussen 1995 en 2015 bedroeg 12,9%.

Einstein had gelijk: rente-op-rente is het Achtste Wereldwonder

En om het achterliggende principe van Buffett’s miljarden nog maar eens te benadrukken: juist die structureel hoge rendementen zijn van het allergrootste belang! Immers, hierdoor heeft Buffett decennialang kunnen profiteren van het rente-op-rente effect (cumulatieve rente), en konden zijn beleggingen exponentieel groeien.

Zelfs Albert Einstein was van dit effect onder de indruk:

Cumulatieve rente is het Achtste Wereldwonder’ – Albert Einstein

Geld groeit exponentieel

FIGUUR 2: Albert Einstein (1879 – 1955) schijnt ‘compounding’ het Achtste Wereldwonder genoemd te hebben. Correct of niet, zoals uit bovenstaande grafiek blijkt leidt een verschil van slechts enkele procenten per jaar al tot fenomenale verschillen in de einduitkomsten.

Maar hoe kunnen we die hoge rendementen dan nog wél behalen? Van Buffett hoeven we die rendementen immers niet meer te verwachten en zonder die hoge rendementen profiteert u nauwelijks van het ‘Achtste Wereldwonder’. Leest u verder...

‘Mildred Othmer overleed in april 1998. Haar man Donald, een chemieprofessor aan de universiteit van Brooklyn, overleed drie jaar eerder. Beiden waren de negentig gepasseerd. Zij hadden een rustig, bescheiden leven geleid.

Het kwam dan ook als een schok voor familie en vrienden toen ze hoorden over hun nalatenschap. Meer dan 800 miljoen dollar – vrijwel geheel geschonken aan goede doelen.

Al snel werd duidelijk hoe de Othmers hun fortuin verkregen hadden. In de jaren '50 hadden ze in Omaha, Nebraska gewoond – de woonplaats van Warren Buffett... ’


(Vrij naar: The Washington Post, dinsdag, 14 juli, 1998; pagina A15)

Koop enkel aandelen van goede bedrijven...

Goede bedrijven zijn als:

‘Prachtige kastelen, omringd door een diepe, gevaarlijke gracht (vol met piranha’s, krokodillen en haaien), waarvan de bewoner een eerlijk en bekwaam persoon is’ – Warren Buffett

Bron: Lasser, J.K., Pick Stocks Like Warren Buffett: what you can learn from the best investor of our time, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2001: p. 250

Warren Buffett investeert lang niet in ieder willekeurig bedrijf. Aan ruim 95% van alle beursgenoteerde bedrijven besteedt hij vrijwel helemaal geen aandacht. Deze bedrijven voldoen niet aan Buffett’s criteria en komen daarmee niet in aanmerking voor aanschaf, ongeacht hun waardering.

De resterende 5% beursgenoteerde bedrijven waar Buffett wél interesse in heeft kunnen iets speciaals: bovengemiddeld waarde creëren... Van waardecreatie is sprake wanneer een bedrijf een hoger rendement op haar bedrijfsmiddelen weet te realiseren dan de kosten van deze bedrijfsmiddelen (rente).

Maar hoe kan dit dan? Zoals u hierboven al kon lezen, kunnen deze bedrijven iets speciaals, iets wat hun concurrenten níet kunnen. Zij beschikken over sterke merknamen, specifieke technologieën, grote klantenbestanden, over distributievoordelen of andere competitieve voordelen waardoor zij structureel in staat zijn een hoge winstgevendheid te genereren.

Om te bepalen hoe sterk de competitieve voordelen van een bedrijf zijn analyseren we het businessmodel van bedrijven zeer zorgvuldig. Niet alleen kijk ik naar de huidige situatie, maar vooral ook naar de toekomst. Enkel wanneer ik ervan overtuigd ben dat de competitieve positie minstens intact zal blijven komt het bedrijf in aanmerking voor verdere analyse.

Zijn ook de groeivooruitzichten gunstig? Op naar de volgende ronde!

De volgende ronde betreft de bestudering van het management. Wanneer we een bedrijf hebben gevonden met een hoge winstgevendheid én goede groeivooruitzichten ga ik het management beoordelen: het management moet primair gericht zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde.

Om een goed beeld van het management te krijgen, kijk ik onder andere naar het trackrecord van de bestuursvoorzitter. Ook kijk ik naar hoeveel aandelen het management zelf in handen heeft, of men aandelen bij- of juist verkoopt en tegen welke koersen dit gebeurt. Wanneer ik niet voor de volle 100% achter het management sta, start ik opnieuw te analyseren... met een ander bedrijf.

Enkel goede bedrijven, met goede groeivooruitzichten én een goed management zijn potentiële kandidaten om in te investeren. Maar als we zo’n bedrijf eindelijk gevonden hebben, kunnen we dan gelijk de aandelen aanschaffen? Dat ligt eraan...

... wanneer die 'in de aanbieding' zijn

'De meeste beleggers realiseren zich niet dat prijs en rendement aan elkaar gekoppeld zijn: hoe hoger de prijs, hoe lager uw potentiële rendement, en vice versa.' – Warren Buffett.

Bron: Vick, T., How to Pick Stocks Like Warren Buffet: profiting from the bargain hunting strategies of the world’s greatest value investor, New York, McGraw-Hill, 2000: p. 148

Eindelijk hebben we dan een goed bedrijf gevonden, met goede vooruitzichten én een goed management. Eén ding mist dan nog: een goede prijs...

Met een goede prijs bedoel ik dat de aandelen kunnen worden ingeslagen tegen een fractie van de échte waarde. Hierbij geldt dat de echte (intrinsieke) waarde van een onderneming vaak vrij constant is; de beurskoers fluctueert er omheen... (zie onderstaand figuur).

De ene keer noteert de beurskoers aanmerkelijk ónder die echte waarde: dan is sprake van onderwaardering en kunt u aandelen kopen. Op een later moment noteert de koers – van datzelfde bedrijf – juist bóven de echte waarde. Dan is sprake van overwaardering. En u raadt het al... dit is het moment om de winst te incasseren!

Mr. Market

FIGUUR 3: Warren Buffett illustreert de eigenschappen van de aandelenmarkt met het manisch-depressieve personage Mr. Market. Dit fictieve personage is oorspronkelijk bedacht door Benjamin Graham (1894 – 1976), de grondlegger van de ‘value investing’-filosofie én leermeester van Warren Buffett.

Het 'Warren Buffett'-selectiemodel

Vele jaren ben ik bezig geweest met het ontwerpen van een volledig geautomatiseerd investeringsselectiemodel gebaseerd op de inzichten van Warren Buffett en soortgelijke topinvesteerders.

Met dit rekenmodel worden dagelijks, volledig geautomatiseerd, duizenden bedrijven gewaardeerd en gescreend.

Slechts een fractie hiervan – vaak niet meer dan een stuk of tien bedrijven – wordt door dit selectiemodel als koopwaardig gesignaleerd. Het zijn deze bedrijven die ik vervolgens stuk-voor-stuk uitvoerig handmatig ga analyseren. En op deze wijze kan ik maandelijks de drie meest interessante Warren Buffett-aandelen voor u selecteren!

De maandelijkse ValueSelections

Maandelijks presenteren wij u een drietal zorgvuldige analyses van de meest interessante Warren Buffett-aandelen van dat moment. U ontvangt twaalf maanden lang (twaalf edities):

CheckmarkMaandelijkse selectie van drie kwaliteitsaandelen in de uitverkoop
CheckmarkHeldere, zorgvuldig opgestelde analyses
CheckmarkEen beknopt bericht van de ontwikkelingen van eerdere selecties.
CheckmarkUw 100% tevredenheidsgarantie.

U kunt natuurlijk besluiten om zélf jarenlang dag-in-dag-uit financiële rapporten na te pluizen en om zélf jaren achtereen te werken aan het ontwikkelen van een Warren Buffett-selectiemodel. Om zélf 60+ uur per week bedrijven te analyseren en om vakanties en verjaardagsbezoeken de komende jaren af te schaffen... of u laat alle werk aan mij over!

Maar wat gaat dat dan wel niet kosten? Slechts EUR 398,-! Voor niet meer dan EUR 398,- bent u een jaar lang verzekerd van ontvangst van de maandelijkse selecties van drie Warren Buffett aandelen van topbedrijven die op dat moment in de aanbieding zijn. Via uw persoonlijke webpagina krijgt u eenvoudig toegang tot alle informatie en analyses.

iDEALPayPal

CheckmarkJa, ik wil graag een jaar lang alle 36 analyses ontvangen voor slechts EUR 398,- (per analyse is dit slechts EUR 11,06)!

Op uw beleggingen!

Handtekening

drs. Hendrik Oude Nijhuis

Hendrik Oude Nijhuis

Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van value investing en founding partner van Kingfisher Capital, een op value investing principes gebaseerd equity reseach bedrijf. Hij heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de investeringsstrategieën van value investors als Warren Buffett.

Zijn publicaties zijn verschenen in zowel Nederlands- als Engelstalige media als Het Financieele Dagblad, Beter Beleggen en Gurufocus.com.

Hendrik heeft Management, Economics & Law aan de Universiteit Twente gestudeerd en is auteur van het eerste Nederlandstalige boek over Warren Buffett: "Leer beleggen als Warren Buffett - zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk".

Garantie

Ik garandeer uw tevredenheid!

Voldoen de maandelijkse aandelenselecties niet voor de volle 100 % aan uw verwachtingen?

Stuurt u mij dan binnen 45 dagen een bericht. Persoonlijk boek ik dan ogenblikkelijk uw volledige abonnementsgeld retour!

Zonder lastige vragen, zonder een verklaring van u te verlangen en zonder op-wat-voor-een-manier-dan-ook moeilijk te doen.

 

*** Voorbeeldrapport ValueSelections ***

Op verzoek van vele beleggers kunt u via onderstaande link nu ook een volledig ValueSelections-voorbeeldrapport opvragen. Zo krijgt u alvast een goed beeld van de waardevolle informatie die u het komende jaar van ons verwachten kunt.

Voor het rapport, klik hier [PDF-bestand].

iDEALPayPal

CheckmarkJa, ik wil graag een jaar lang alle 36 analyses ontvangen voor slechts EUR 398,- (per analyse is dit slechts EUR 11,06)!

En tot slot nog enkele reacties van onze ValueSelections-leden...

"Ik vind ValueSelections zeker een interessant beleggingsblad, waar men tracht een objectieve weergave te geven van een aandeel en waar er tevens ook [...] duidelijk [een] koers- en waardebepaling van een aandeel wordt weergegeven, wat bij vele andere beleggingsblaadjes heel onduidelijk en dubieus is." - dhr. De Ruysscher

"Ik ben zeer enthousiast over de beleggingsservice ValueSelections. De visie om te beleggen, dus niet te speculeren, in bedrijven met de juiste karakteristieken spreekt mij erg aan. [...] Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in beleggen en vind het fijn dat ik door de rapportage nu ook inzicht ga ontwikkelen. Ik heb mijn vertrouwen in deze beleggingsservice behouden, ondanks het negatieve beurssentiment van de afgelopen perioden." - dhr. Heemskerk
"Ik gebruik ValueSelections als fundamentele analyse, en ga tot aankoop over als de technische analyse ook OK is. [...] Waarom ik kies voor ValueSelections[?] Omdat ik niet beschik over de tools en tijd om zelf alle aandelen te scannen en de betere met mogelijkheden er uit te halen. En ik wil rustig kunnen slapen en niet dagelijks transacties te moeten doen en in spanning zitten bij elke beursverandering." - dhr. De Cat
"Sinds ik denk 3 jaar maak ik gebruik van ValueSelections, met goede tot zeer goede resultaten. De prijs voor een abonnement vind ik heel redelijk, ik zou het op dat niveau proberen te handhaven met af en toe met een lokkertje (korting); we blijven Nederlanders/Nederbelgen. [...] Het type aandelen en het lezen van de analyses vind ik doorgaans een feestje, ik laat altijd na het lezen ook nog even m'n gevoel erop los en tot nu toe, zoals gemeld, met goed resultaat." - dhr. Meeldijk
"De analyses zijn leuk, maar tijdrovend. Wanneer men voldoende investeert, verdient men dit naar mijn idee dubbel en dwars terug. Daarom zou ik dit aanraden aan andere beleggers." - dhr. De Bruijn
"Reeds een aantal jaren ben ik lid van ValueSelections. Hierin worden waarde-aandelen geselecteerd met (zeer) sterke competitieve posities. Niet elk selectie blijkt even succesvol te zijn, maar je moet proberen de krenten uit de pap te halen. Door deze selectie kun je bedrijven op het spoor komen waar anders nooit je oog op gevallen zou zijn. Ik heb zelf hele goede resultaten behaald met het aandeel Accenture en ik kan een lidmaatschap dan ook zeker aanraden. Mocht het namelijk niet aan je wensen voldoen, dan kun je binnen een bepaalde periode je geld terugontvangen."  - anoniem
"Het afgelopen jaar heb ik met plezier 12 edities aandachtig doorgenomen en er mijn eigen plan uit getrokken. Zoals u op de homepage aangeeft is een beperkte selectie al genoeg om een veelvoud van het abonnementsgeld te realiseren op de beurs." - dhr. Hofland
"ValueSelections geeft maandelijks een degelijk onderbouwde visie over drie aandelen. Hierbij worden zowel voor- en nadelen aangehaald en wordt een intrinsieke waarde meegegeven waar ik persoonlijk veel belang aan hecht als richtlijn voor stijgingspotentieel en [moment van] winstneming. Deze aandelen vormen de basis voor mijn persoonlijke selectie van aandelen die ik opvolg. [...] De selecties zijn duidelijk het lidgeld waard en dit is zeker terugverdiend. Het betekent niet dat alle aankopen automatisch winstgevend eindigen maar dat mag je ook niet verwachten als belegger." - dhr. Hoste
"ValueSelections is een gewaardeerd hulpmiddel waarvan ik reeds enkele jaren gebruik maak en regelmatig ook in terug kijk, [met als] resultaat betere beslissingen en een steeds beter resultaat in mijn beleggingen, het is de investering zeker waard." - dhr. Lernout
"Als ervaren belegger met verscheidene professionele informatiebronnen kan ValueSelections me toch een bijkomende bijdrage leveren in de continue zoektocht naar interessante alternatieven op de beurs. Het onderzoek en rapportering over de geselecteerde aandelen is van een hoge kwaliteit - zowel wat betreft de inhoud als de klantvriendelijke presentatie." - dhr. Suy
"Ik ben al jaren lid van ValueSelections. En ik ben niet geheel ontevreden. Ik had eind 2010 een belegd vermogen van EUR 36.738, eind 2011 was dat EUR 50.000 en in 2012 [...] rond de 62.000 euro. [...] Wat het verder gaat worden moet ik afwachten. Deze resultaten zijn bereikt dankzij ValueSelections. Had ik het bedrag van EUR 36.738 op de bank gezet dan was het nu misschien aangegroeid tot EUR 38.500." - dhr. Krijzer
"Ik ben reeds sedert 2009 (vaste) klant en heb daar tot nu toe nog geen moment spijt van gehad. Elk jaar haal ik een veelvoud van het bedrag dat ik investeer in ValueSelections er weer uit... keer op keer. [...] Vroeger had ik/nam ik de tijd om aandelen op een gelijkaardige manier te analyseren, maar nu ik geabonneerd ben op ValueSelections hoef ik daar helemaal geen tijd meer in te steken (in die prospectiefase). Uit interesse doe ik het [soms] toch nog eens en kom dan tot identieke besluiten... Ik raad daarom ValueSelections graag aan aan andere beleggers, zowel beginnende als gevorderde!" - dhr. Engelen
"Door ValueSelections te gebruiken heb ik na jaren negatief te eindigen de afgelopen jaren een positief resultaat met oudjaar!" - dhr. Savelkouls

iDEALPayPal

CheckmarkJa, ik wil graag een jaar lang alle 36 analyses ontvangen voor slechts EUR 398,- (per analyse is dit slechts EUR 11,06)!

 

PS: Met uw lidmaatschap verkrijgt u tevens volledige toegang tot alle eerdere analyserapporten. Eigenlijk is enkel deze informatie uw investering in ValueSelections al dubbel-en-dwars waard. Aan de hand hiervan is het een eenvoudige (en leuke!) klus direct zelf een aantal aandelen te selecteren die met vlag-en-wimpel aan de Buffett-criteria voldoen. Ogenblikkelijk na afronding van uw bestelling heeft u toegang tot het ValueSelections-researcharchief.

PPS: De geselecteerde aandelen kennen stuk-voor-stuk een onderwaardering van ten minste 40% op de berekende (en eveneens vermelde) intrinsieke waarde.

© 2007-2017 Beterinbeleggen.nl