Wilt u dat uw vermogen voor u werkt?

U profiteert met ValueMachinesFund samen met ons - de oprichters van Beterinbeleggen.nl - van de strategie van ’s werelds meest succesvolle belegger…

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!

Om wat voor fonds gaat het?

ValueMachinesFund is een beleggingsfonds geïnspireerd op de inzichten van 's werelds meest succesvolle beleggers zoals Warren Buffett.

De beleggingsstrategie komt er simpel gesteld op neer gespreid te beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde ‘compounders’ oftewel bedrijven met een heel sterke competitieve positie, mogelijkheden een fors deel van de winst te herinvesteren en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

 • Volledig belegd

  ValueMachinesFund is opgericht naar aanleiding van verzoeken van beleggers. Voortdurend zal het fonds vrijwel volledig belegd zijn.

 • Goed geïnformeerd

  Aan het begin van iedere maand wordt u geïnformeerd over de participatieprijs, de vermeende intrinsieke waarde en de korting.

 • Wij doen het werk voor u

  Overweegt u te participeren indien u de strategie van ValueMachinesFund onderschrijft maar u niet zelf actief wilt, kunt of mag beleggen.

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!

Waar beleggen we in?

Er wordt consequent belegd in 10 tot 50 verschillende aandelen. Een positie in één bepaalde onderneming zal maximaal 15% van het fondsvermogen beslaan.

Er gelden wat potentiële beleggingen voor ValueMachinesFund betreft geen beperkingen ten aanzien van sectoren, de omvang van de ondernemingen of het land waarin ze gevestigd zijn.

 • Competitieve voordelen

  Merknamen, distributienetwerken of netwerkeffecten maken bovengemiddelde winstgevendheid soms structureel.

 • Gunstige vooruitzichten

  De voorkeur gaat uit naar groeiende bedrijven: de verwachte winstgroei bedraagt ten minste 10% per jaar.

 • Beoordeling management

  Er wordt enkel belegd in bedrijven waarbij het management duidelijk op lange termijn-waardecreatie is gericht.

 • Aantrekkelijke waardering

  Enkel wanneer van een stevige korting (‘margin of safety’) sprake is wordt een daadwerkelijke belegging overwogen.

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!

Wat maakt dit fonds uniek?

Als enige fonds in Nederland en België informeert ValueMachinesFund over de korting.

Vaak stappen beleggers in fondsen pas in wanneer het rendement een periode heel goed is geweest, om weer uit te stappen na een zwakke periode. Gevolg daarvan is dat de gemiddelde participant een rendement behaalt dat duidelijk slechter is dan het fondsrendement zelf. ValueMachinesFund informeert maandelijks over de vermeende korting. Door in te stappen bij een relatief hoge korting is denkbaar dat participanten een rendement behalen hoger dan dat van ValueMachinesFund zelf!

 • Intrinsieke waarde

  Van elk aandeel in portefeuille is een raming van de intrinsieke waarde gemaakt (ieder kwartaal opnieuw beoordeeld). Deze ramingen vormen de basis voor het becijferen van de intrinsieke waarde per participatie.

 • Participatieprijs

  Participanten en geïnteresseerden worden maandelijks ook over de participatieprijs bericht. Dit is de actuele (beurs)waarde van een participatie waartegen uitgifte danwel inkoop van participaties mogelijk is.

 • De korting

  Maandelijks wordt over de vermeende korting (‘margin of safety’) geïnformeerd. Juist de momenten waarop de korting relatief groot is zijn interessant om in te stappen danwel om extra participaties bij te kopen.

Bekend van interviews of artikelen in:

Beleggers-Belangen-logo  business-insider-logo    DFT-logo FD-logo  FondsNieuws-logo    NRC    VEB-Effect-logo

Bedrijven die waarde creëren

Uitsluitend beleggen in de allersterkste bedrijven.

Het type bedrijven waar ValueMachinesFund zich op richt (‘compounders’) wordt onderliggend alsmaar meer waard. De beurskoers volgt deze ontwikkeling uiteindelijk.

Aantrekkelijke waarderingen

Hoe lager de waardering, hoe hoger het rendement.

Koersen (prijzen) fluctueren rondom de intrinsieke waarde. Enkel wanneer de koers significant onder de vermeende intrinsieke waarde ligt wordt een belegging overwogen.

Portefeuille-optimalisatie

Iedere maand wordt de portefeuille geoptimaliseerd.

Maandelijks wordt het gewicht van de relatief dure aandelen in portefeuille verlaagd en het gewicht van de meest aantrekkelijke posities juist verhoogd.

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!

Is het fonds iets voor u?

Wellicht wel wanneer u uw beleggingen uit handen wilt geven en u zich herkent in enkele zaken…

Participeren in ValueMachinesFund is in het bijzonder interessant voor beleggers die denken als ondernemer en die de beleggingsfilosofie gestoeld op de beginselen van “value investing” onderschrijven.

 • Overtuigd van de strategie

  U bent ervan overtuigd dat gespreid beleggen in compounders tegen aantrekkelijke waarderingen een solide lange termijn-strategie is.

 • Lange horizon

  U heeft een beleggingshorizon van ten minste zeven jaar en bent emotioneel bestand tegen de fluctuaties tussentijds.

 • U gunt uzelf rust

  ValueMachinesFund is extra interessant in het geval u zich niet (langer) zelf actief met beleggen bezig wilt, kunt of mag houden.

Geïnspireerd op de ideeën van genieën…

Quotes van Warren Buffett en Albert Einstein

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

Warren Buffett

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't ... pays it.”

Albert Einstein

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!

Heeft u nog vragen?

Veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop…

Vanwaar de naam ValueMachinesFund?

Beleggingsfonds ValueMachinesFund brengt de value investing-filosofie in praktijk. De bedrijven waarin wordt belegd zijn te beschouwen als 'machines' die voortdurend aandeelhouderswaarde creëren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud waarbij van aandeelhouderswaardecreatie geen sprake is. Een korte videoanimatie over ValueMachinesFund en onze beleggingsfilosofie is hier beschikbaar.

Ik stel persoonlijk contact op prijs. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt voor persoonlijk contact over beleggingsfonds ValueMachinesFund contact opnemen met John Brenninkmeijer - telefonisch via 020-4279732 of 06-29547689 of per e-mail. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u ook toesturen via ons contactformulier.

Ik zou graag een presentatie bijwonen. Kan dat?

Ja, zo nu en dan worden presentaties georganiseerd. Wanneer u ons maandbericht ontvangt dan ontvangt u automatisch een uitnodiging voor toekomstige presentaties (ontvangt u ons maandbericht nog niet meldt u zich dan aan via één van de aanmeldbuttons op deze site!).

Klopt het dat het minimum instapbedrag EUR 100.000,- bedraagt?

Ja, dit heeft te maken met regelgeving. Beleggingsfonds ValueMachinesFund is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld en geregistreerd onder het 'light' regime.

Wat is het behaalde rendement?

Sinds de start van ValueMachinesFund (1 juni 2018) komt het nettorendement per 30 juni 2023 uit op 79,5% (op jaarbasis: 12,2%).

Vrijblijvend meer informatie én maandelijks over het rendement geïnformeerd worden?

Ja, graag!

Ja, stuur me gelijk meer informatie!

Uw informatie zal nooit met derden worden gedeeld!