Van een ton een miljoen maken...

Met ValuePortfolio willen we van een ‘mooi’ bedrag van EUR 100.000,- een ‘heel mooi’ bedrag van een miljoen euro maken… Doet u met ons mee?

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!

ValuePortfolio: wat is het?

ValuePortfolio is een opmerkelijk, in Nederland uniek, project: een daadwerkelijk bestaande portefeuille gestart met EUR 100.000,- echt geld waarbij de filosofie van het value-beleggen in praktijk wordt toegepast en waarbij leden aan iedere transactie vooraf worden geïnformeerd.

Leden ontvangen voorafgaand aan iedere transactie een transactieintentie (de aan- en verkopen voor ValuePortfolio worden met een vertraging van ten minste 48 uur uitgevoerd). Kortom, indien gewenst kunt u aan- en verkopen uitvoeren nog voordat dit voor ValuePortfolio zelf gebeurt.

 • De transactieintenties

  Door middel van transactieintenties wordt u op de hoogte gesteld van voorgenomen aan- en verkopen. Reken op één, hooguit twee transacties gemiddeld per maand.

 • Persoonlijke ledenpagina

  Leden hebben onbeperkt toegang tot een persoonlijke ledenpagina. Alle eerdere transacties vindt u hier terug evenals de actuele samenstelling van ValuePortfolio.

 • Heldere updaterapporten

  Heldere, maandelijkse updaterapporten houden u op de hoogte, zowel van de ontwikkelingen bij individuele posities maar tevens van ValuePortfolio in totaliteit.

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!

Hoe werkt het precies?

Maandelijks wordt een groot aantal bedrijven bestudeerd en van de drie meest kansrijke hiervan wordt een heldere analyse opgesteld. Aan de hand hiervan (en alle eerdere research!) worden voor ValuePortfolio de meest aantrekkelijke beleggingen geselecteerd.

De intrinsieke waarde-ramingen vormen een belangrijk referentiekader. Voor de ValuePortfolio-aandelen worden deze ramingen ieder kwartaal opnieuw beoordeeld, en eventueel bijgesteld. Op deze wijze kan ValuePortfolio voortdurend bestaan uit aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven...

 • Focus op kwaliteit

  Een duidelijke voorkeur gaat uit naar bedrijven die structureel bovengemiddeld winstgevend zijn; kwaliteitsbedrijven met duurzame competitieve voordelen.

 • Focus op waarde

  Ook voor aandelen van kwaliteitsbedrijven is het van belang niet teveel te betalen. Enkel in geval van een aantrekkelijke waardering wordt aankoop overwogen.

 • Beoordeling management

  Voor ValuePortfolio hebben we een nadrukkelijke voorkeur voor bedrijven waarbij het management in het bijzonder op aandeelhoudersbelangen is gericht.

 • Gunstige vooruitzichten

  De voorkeur bij ValuePortfolio gaat uit naar bedrijven met gunstige vooruitzichten: een verwachte toekomstige winstgroei van ten minste 10% per jaar.

 • Voldoende spreiding

  Niet iedere belegging wordt een succes. Middels spreiding (15 tot 25 verschillende aandelen) wordt het risico van individuele aandelen beperkt.

 • Beoordeling intrinsieke waarde

  Ieder kwartaal worden de intrinsieke waarde-ramingen van de ValuePortfolio-aandelen opnieuw beoordeeld om eventueel te worden bijgesteld.

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!

Waarom werkt het?

ValuePortfolio wordt continu beheerd als een aandelenportefeuille van uitmuntende kwaliteit, bestaande uit 15 tot 25 zeer solide, aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven.

ValuePortfolio bestaat voortdurend uit een selectie van ’s werelds sterkste bedrijven die ook nog eens aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Drie componenten dragen bij aan het rendement...

 • Component 1: Waardering

  Aandelen schommelen rond een langjarige waarderingsgemiddelde. Worden aandelen gekocht tegen een lager dan gemiddelde waardering dan zorgt enkel de ‘terugkeer naar het gemiddelde’ al voor rendement.

 • Component 2: Winstgroei

  De voorkeur gaat uit naar sterke, goed winstgevende bedrijven met een verwachte winstgroei van ten minste 10% per jaar. Bij een onveranderde waardering mag dit rendement eigenlijk sowieso al worden verwacht.

 • Component 3: Dividend

  Dividenden vormen de derde rendementscomponent. Reken voor het gemak vast op een gemiddeld dividendrendement van ongeveer 3% per jaar voor de aandelen die voor ValuePortfolio geselecteerd worden.

Bekend van interviews en artikelen in:

Beleggers-Belangen-logo  business-insider-logo    DFT-logo FD-logo  FondsNieuws-logo    NRC    VEB-Effect-logo

Waarom aandelen?

Gespreid beleggen in aandelen levert het meeste op.

Er bestaan vele beleggingscategorieën maar uiteindelijk zijn het aandelen die het meest blijken op te leveren. Dit wordt verklaard door de waardecreatie waarvan bij de onderliggende bedrijven gemiddeld bezien sprake is.

Waarom value-aandelen?

Value-aandelen vormen een subcategorie die bovengemiddeld rendeert.

Als gevolg van emoties – in de kern angst en hebzucht – mijden beleggers deze aandelen meer dan terecht is. Gevolg is dat juist value-aandelen gemiddeld bovengemiddeld renderen...

Waarom juist nu ValuePortfolio?

Dan krijgt u gelijk inzage...

Direct na aanmelding krijgt u toegang tot de ledenpagina. Daarmee krijgt u gelijk inzage in de aandelenportefeuille en ziet u dus ook gelijk welke bedrijven op dit moment samen ValuePortfolio vormen!

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!

Is ValuePortfolio iets voor u?

Of ValuePortfolio ook voor u interessant is? Misschien...

Bent u een serieuze belegger (of serieuze beginnende belegger) met een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar en raakt u niet direct in paniek wanneer aandelen een tijdlang dalen – dan is ValuePortfolio wellicht de beste investering die u dit jaar nog kunt doen...

 • U heeft al een portefeuille

  Wanneer u een portefeuille heeft, van value-beleggen overtuigd bent en uw beleggingshorizon ten minste vijf jaar bedraagt is ValuePortfolio absoluut een aanrader!

 • Investeren in kennis

  Ook wanneer u nog maar net met beleggen bent begonnen is ValuePortfolio te overwegen. De lidmaatschapsbijdrage valt in het niet bij de waarde van de kennis die u zult opdoen.

 • Slapeloze nachten

  Aandelenkoersen fluctueren, zowel omhoog als omlaag. Verwacht u dat dergelijke fluctuaties u slapeloze nachten opleveren dan sluit u zich beter niet bij ValuePortfolio aan…

Extra’s die u er als bonus bij krijgt...

Met ValuePortfolio heeft u volledige inzage in de ValuePortfolio-portefeuille én heeft u bovendien volledige toegang tot alle onderliggende research!

U kunt zich de theorie én de praktijk van het value-beleggen helemaal eigen maken want met ValuePortfolio krijgt bovendien nog drie nuttige (en leuke!) extra’s…

 • BONUS 1: ValueSelections (normaal EUR 398,-)

  Onze populaire aandelenanalysedienst waarmee we in 2007 begonnen. Iedere maand heldere analyses van drie kansrijke value-aandelen. Leden van ValuePortfolio hebben volledige toegang!

 • BONUS 2: AANDELEN 2024 (normaal EUR 97,-)

  Onze jaargids met daarin analyses van onze favoriete aandelen die we steevast aan het einde van het jaar publiceren. Vele beleggers kijken hier naar uit – een leuk extraatje voor wie lid is van ValuePortfolio!

 • BONUS 3: Uitgenodigd worden voor een presentatie

  Zo nu en dan geven we een presentatie over de filosofie van het value beleggen en de praktische toepassing daarvan. Leden van ValuePortfolio worden uitgenodigd om aanwezig zijn.

Wat onze leden ons over ValuePortfolio vertellen...

Ontvangen reacties van ValuePortfolio-leden

"De maandelijkse rapportages zijn helder en leerzaam. Ik kan het iedereen aanraden die geïnteresseerd is in een goed rendement en daarvoor geen zin of tijd heeft om zelf de beurzen af te speuren."

dhr. Ter Horst

"ValuePortfolio helpt mij beleggingsinzichten en rendement te behalen, waarbij strategie, kennis en rust aansluiten op m'n persoonlijke ambities en doelen. Beleggen is echt nog leuker geworden dankzij ValuePortfolio."

dhr. Bakker

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!

Heeft u nog vragen over ValuePortfolio?

Veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop…

Hoe werkt de garantie?

Indien u binnen 45 dagen besluit niet verder te willen met ValuePortfolio hoeft u ons maar even per email te informeren en ogenblikkelijk ontvangt u de volledige 100% van uw lidmaatschapsgeld op uw rekening retour.

Dit zonder enige vragen – zonder op enigerlei wijze een toelichting van u te verlangen!

Wat gebeurt er aan het einde van het jaar?

Uiteraard hopen wij dat ValuePortfolio voor u zo waardevol is dat u ValuePortfolio onder geen beding meer wilt missen (dit geldt voor de nodige leden van ValuePortfolio!). Maar vanzelfsprekend zit u nergens aan vast. Aan het einde van het jaar krijgt u de mogelijkheid tegen een aantrekkelijke korting te verlengen. Maakt u daarvan geen gebruik gemaakt dan loopt uw lidmaatschap automatisch af.

Ik zou zo nu en dan vragen willen voorleggen, kan dat?

Graag zelfs! Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vragen en opmerkingen aan ons voorlegt. Wanneer de vraag ook voor andere leden interessant is zal deze (geanonimiseerd) worden opgenomen in het ValuePortfolio-updaterapport onder ‘Veelgestelde vragen’.

Wat gebeurt er wanneer het doel van ValuePortfolio behaald is?

Het oorspronkelijke doel van ValuePortfolio is een ‘mooi’ bedrag van EUR 100.000,- ECHT GELD te laten uitgroeien tot een ‘heel mooi’ bedrag van EUR 1 miljoen. Hoewel het nog wel even duurt voor dit doel behaald is zijn wij ervan overtuigd dat dit uiteindelijk slechts een kwestie van tijd is.

Wanneer het doel is bereikt is onze intentie dat ValuePortfolio in ongewijzigde vorm blijft bestaan, waarbij het zo krachtige effect van rente-op-rente voor de leden van ValuePortfolio alsmaar duidelijker zal worden.

ValuePortfolio laat u exact en vooraf (!) zien hoe we de value beleggen-filosofie zelf met ECHT, eigen geld in praktijk brengen!

Ja, daar profiteer ik graag van!